Author Archives: viosnifuste

About viosnifuste

מערכת תעודות של פרסי עובדים. עובדים תופסים מטענים מלקוחות. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל דירות דיסקרטיות קריות – צור תעסוקה טובה עם הכנסה כבדת משקל, וספק לגברים עשירים שירותים באיכות בלעדית בלבד. שיטה זו היא שנותנת את הכוח להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר דירות ראויות לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע על עומק הזמנת העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה נמצאות רק במאזן העובד. העלות המשוערת של השכרת הדירות היומית בישראל מוערכת כ- 40-60 דולר ליום.