Author Archives: tiatalidi

About tiatalidi

עם הגעת ישראל, הארגון יוצר תנאים נוחים לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק בסדר הנערה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות רק על הוצאות הילדה. העלות המשוערת של יום הדירה בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בנות משאירות טיפים מלקוחות בעצמם. המשימה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל דירות דיסקרטיות קריות – לספק לעובדים עבודה הגונה עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים מציעים שירותים באופן בלעדי באופן ישיר באיכות הטובה ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לבצע שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.