Author Archives: sintorsremic

About sintorsremic

מערכת עובדים אמינה. בנות לוקחות טיפים מלקוחות לעצמם. משימת עדיפות של סוכנות הליווי ישראל שירותי ליווי בתל אביב – לספק לעובדים תעסוקה טובה יותר עם רווחים משמעותיים, ולקוחות עשירים כדי להפוך את השירותים ישירות לנכסים הטובים ביותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאי דיור הגונים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על עומק צו העובד, מכיוון שעלות ההסדר נופלת רק על הוצאות הילדה. העלות המשוערת של דירה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.