Author Archives: rulearnmiboot

About rulearnmiboot

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים תנאי דיור ראויים. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע רק על סדר הילדה, מכיוון שעלויות הדיור נופלות בדיוק על חשבון העובדת. הנכס היומי הממוצע של נדל"ן בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה לעידוד עובדים. בנות לוקחות תוספי מזון מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי פרטיות – לספק לעובדים עבודה טובה עם רווחים טובים, ולקוחות עשירים הופכים שירותים באופן בלעדי לרמה טובה יותר. רק שיטה זו מאפשרת לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחותינו.