Author Archives: nortesouthgins

About nortesouthgins

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים תנאי דיור הגונים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על ההכרזה על בקשת הנערה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות אך ורק על כתפי העובדת. המחיר המשוער של שכירת הדירות היומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת פרסי עובדים מובנת. מלכודת מגברים, עובדים עוזבים את עצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל דירות דיסקרטיות בחיפה – הפוך עובדים למשרה הגונה עם הכנסה טובה, ואנשינו הופכים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת כוחות לבסס שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.