Author Archives: kwaronvitlitt

About kwaronvitlitt

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות ראויות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי אך ורק בבקשת העובד, מכיוון שעלויות הנדל"ן הן רק על כתפי העובד. העלות המשוערת של בית יומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. עובדים משאירים בונוסים מגברים באופן אישי. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל נערת ליווי – לספק לבנות את התעסוקה הטובה ביותר עם רווחים גדולים, ולקוחות עשירים לספק שירותים של נכס טוב יותר בלעדית. גישה זו מספקת באופן בלעדי הזדמנות לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.