Author Archives: jeopersjustti

About jeopersjustti

מערכת גארבון של פרמיות עובדים. מידורים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית שירותי ליווי – לספק לבנות תעסוקה טובה יותר עם הכנסה טובה, וגברים עשירים מציעים שירותים ישירות ברמה הטובה ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח ליצור שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות ראויות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי אך ורק בבקשת העובד, מכיוון שעלויות הנדל"ן הן רק על כתפי העובד. העלות המשוערת של בית יומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.