Author Archives: exurvabpu

About exurvabpu

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאי דיור הגונים. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע על סדר העובד בלבד, מכיוון שתשלום ההשכרה טמון רק במאזן של הילדה. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירה בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של פרסי עובדים. עובדים משאירים מתנות מלקוחות באופן אישי. משימת העדיפות של חברת הליווי שלנו ישראל דירה דיסקרטית בחיפה – צור תעסוקה טובה לבנות עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים הופכים שירותים ישירות לנכסים הטובים ביותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח להקים שותפות ארוכה, אשר תהפוך לנוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.