Author Archives: digeburha

About digeburha

מערכת פרס עובדים שקופה. העובדים משאירים מתנות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי במרכז – צור תעסוקה טובה לבנות עם רווחים משמעותיים, ותן ללקוחות מעוניינים לתת שירותים באופן בלעדי את הרמה הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת את ההזדמנות לקבוע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נוח הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לבנות דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או דירה מוכרת. זה משפיע על ההכרזה על הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות אך ורק על מאזן העובדים. הנכס היומי הממוצע של נדל"ן בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.