Author Archives: clicpahohe

About clicpahohe

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לבנות תנאים הגונים. זה יכול להיות חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק בבקשת הילדה, מכיוון שתשלום הדיור נופל אך ורק על חשבון הילדה. המחיר המשוער של השכרת שכירות יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת עידוד עובדים שקופה. בונוסים מגברים בנות לוקחות את עצמן. מטרת העדיפות של חברת הליווי שלנו ישראל נערות ליווי – הפוך את הבנות לתעסוקה טובה עם רווחים רציניים, וגברים מעוניינים נותנים שירותים ישירות ישירות את הנכס הטוב ביותר. גישה זו מספקת באופן בלעדי את ההזדמנות לבצע שיתוף פעולה ממושך, שיהיה נוח הן לבנות והן ללקוחותינו.