Author Archives: ajtrucinun

About ajtrucinun

עם הגעת ישראל, הארגון מספק לבנות תנאים הגונים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי בסדר החיצוני של העובד, מכיוון שעלות הנדל"ן מתרחשת אך ורק על כתפי העובד. העלות המשוערת של בית יומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.תעודת פרסי עובדים. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי בתל אביב – לספק לבנות את התעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחותינו הופכים שירותים באופן בלעדי לנכסים הטובים ביותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך לעיוות גם לבנות וגם ללקוחותינו.