Author Archives: gutyvibe

About gutyvibe

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע רק על בקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות ההסדר נמצאות אך ורק במאזן העובדת. הערך המשוער של השכרת הנדל"ן היומית בישראל הוא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. עובדים באופן אישי מרימים תשלום מגברים. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי בבת ים – הפוך את העובדים לעבודה הטובה ביותר עם רווחים טובים, ולתת ללקוחותינו לתת שירותים באופן בלעדי את האיכות הטובה ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי כוח לבצע שיתוף פעולה ממושך, שיהיה רווחי הן לבנות והן ללקוחותינו.